ระยะเวลาของการเข้าร่วมโปรแกรม  
     
 

**โปรแกรมเริ่มวันที่ 28 กันยายน ถึง วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี (3 weeks)
ค่าบริการ คนละ 190,000 บาท
***หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 กรกฎาคม 2013***

สำหรับปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง วันที่ 26 เมษายน 2557 (4 weeks)
ค่าบริการ คนละ 205,000 บาท
***เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มกราคม 2557***

ราคานี้รวม :
1.) ค่าลงทะเบียน
2.) ค่าเรียน
3.) ค่าวีซ่า
4.) ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
5.) ค่าประกันอุบัติเหตุ + ค่ารักษาพยาบาล
6.) ค่าที่พัก (host family)
7.) ค่าอาหารวันล่ะ 3 มื้อ (อาหารเช้าและอาหารเย็นจากhost family และอาหารกลางวันที่โรงเรียน)
8.) ค่ารถรับส่ง ไป – กลับ สนามบิน
9.) ค่าตั๋วรถประจำทางตลอดโปรแกรม
10.) ค่ากิจกรรมทัศนศึกษาช่วงสุดสัปดาห์

หมายเหตุ : ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ

1.) ราคาตั๋วเครื่องบิน ราคาจะคงที่ ณ วันออกตั๋ว
2.) อัตราค่าแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาจะคงที่เมื่อมีการจองลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัย

โดยมี Group Leader และอาจารย์ ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำกลุ่มไปดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิด ด้วยตัวเองตลอดโครงการ

**สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจเดินทางเป็นกลุ่ม**
จำนวนนักเรียน 10 คนขึ้นไป ทางโรงเรียนสามารถจัดหาครู – อาจารย์เป็นผู้นำนักเรียนของท่านได้ 1 คน และทางบริษัทจะมี Staff ร่วมเดินทางไปทำหน้าที่ ประสานงาน และเป็นผู้ช่วยท่านอาจารย์ ในการนำนักเรียน ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของเมืองในวันสุดสัปดาห์ได้ตามความเหมาะสมของ Budget แต่ละกรุ๊ปค่ะ

สำหรับผู้สนใจ : กรุณาติดต่อ คุณมุกดา 081-4846787 หรือ คุณกุลภา ศรศรี(อุ่น) 02-9658844 ต่อ 27
หรือ 081-8556410 Email: Kullapa@g7stars.com or kullapasornsri@gmail.com

 
 
cialis efeitos secundarios kamagra sverige cialis 5 mg kamagra gel comprar viagra farmacia cialis flashback kamagra tjejer viagra infarmed levitra comprimidos kamagra online cialis pris viagra dosering cialis bula viagra alkohol cialis vs viagra kamagra effekt levitra fass