Gallery  
   
   
   
   
  Travel Services  
 
ทัวร์หมู่คณะ (Group Tours)
 
      สำหรับกรุ๊ปที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เดินทางเฉพาะกลุ่มของตัวเอง หรือการจัดการให้กับ พนักงาน โดยทั่วไปเป็นการจัดทำนองให้โบนัส อันเป็นผลจากการ อุตสาหะในการทำงานมาตลอด ปี และยังเป็นการเชื่อมความสามัคคี เสริมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างพนักงานด้วยกัน

      โกล์เด็นเซเว่นสตาร์สทัวร์สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทาง ทั้งในรูปแบบของการเดิน ทางท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ งานเลี้ยงสังสรรค์ ฯลฯ เราจะคิดรูปแบบที่ท่าน ต้องการและสามารถกำหนดสถานที่ อาหาร พาหนะ เดินทาง ให้เหมาะกับงบประมาณและ ค่าใช้จ่ายของบริษัทของท่าน
 
การจัดกรุ๊ปเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Tours)
 
      ปัจจุบันนี้บริษัทฯ หรือหน่วยงาน มักจะมีนโยบายในการจัดการท่องเที่ยวให้กับพนักงาน หรือลูกค้า เพื่อเป็นรางวัลและเป็นแรงกระตุ้นในการเพิ่มผลผลิต หรือเพิ่มยอดขาย เราจะคิดรูปแบบที่ท่าน ต้องการ ให้เหมาะกับงบประมาณและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ของท่าน
 
      บทบาทของ โกล์เด็นเซเว่นสตาร์สทัวร์ ในการช่วยสนับสนุนแผนกการส่งเสริมการขาย เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายให้ได้ผลดียิ่งขึ้น จากประสบการณ์ของเรา ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้ว เริ่มต้น ตั้งแต่่ก่อนการเดินทาง จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมตัว ได้ถูกต้อง รวมทั้งสร้างแรงกระตุ้น เพิ่มแรงจูงใจในการสร้างยอดขายแกู่ผู้ิเดินทางเป็นระยะๆ ก่อนการเดินทาง ตามโอกาส และความเหมาะสม พร้อมจัดสิ่งพิเศษจากการเดินทางท่องเที่ยวที่หา ไม่ได้จาก การเดินทางโดยซื้อทัวร์ทั่วไป เพื่อสร้างความประทับใจ และรู้สึกถึงการให้ความสำคัญ จากบริษัทของท่านที่ให้แ่ก่คณะผู้เดินทาง เรา โกล์เด็นเซเว่นสตาร์สทัวร์พร้อมที่จะมอบบริการ ดังกล่าวเหล่านี้ให้แก่ท่าน เราภูิมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต และ เพิ่มยอดขายของบริษัทฯ และพร้อมที่จะร่วมแสดงความยินดี กับความสำเร็จทุกๆด้าน ที่่ท่านตั้งเป้าหมายไว้
 
การจัดประชุมสัมมนา
 
      การจัดประชุมสัมมนา และ ดูงาน ซึ่งถือว่าเป็นการจัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ พนักงาน หรือนักขาย จะได้รับความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะสร้างความประทับใจ ไม่น่าเบื่อ และเป็นกลไกสำคัญ ที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่น ภูมิใจ ในสินค้าและหน้าที่รับผิดชอบ ของตน อันจะเป็นผลต่อเนื่องมาถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทด้วย
 
บริการท่องเที่ยวแบบ แพ็จเกจทัวร์ (F.I.T.)
 
      เราคัดเลือกที่พัก รถ และนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมืออาชีพ เน้นบริการและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกท่านมีความสุขในวันพักผ่อนมากที่สุด
 
ทัวร์ต่างประเทศ
 
      เราเน้นในเรื่องของคุณภาพของโปรแกรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศน์ที่ให้บริการ ตลอดจนการ จัดการและเจาะลึกข้อมูลในแต่ละประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาและบริการด้านการขอวีซ่า เอกสาร ต่างๆในการเดินทาง
 
บัตรโดยสารเครื่องบิน (Airline Ticket)
 
      จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินทุกสายการบิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมบริการส่งฟรี ทุกที่หมายในเขตกรุงเทพมหานคร
 
พาหนะเดินทางทุกประเภท
 
      พิถีพิถันในการเลือกพาหนะเดินทางให้เหมาะสมกับจำนวนคนและเส้นทาง คำนึงถึงความปลอดภัย มารยาทของกัปตันที่เลือกสรรเป็นพิเศษสำหรับการเดินทาง
 
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
 
      กิจกรรมที่เน้นความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ล่าขุมทรัพย์, bus rally, car rally, wark rally, team building, beach games, mini games, theme party ต่างๆ แสง สี เสียง วงดนตรี ศิลปิน ฯลฯ
 
มัคคุเทศก์
 
      เราเน้นถึงการบริการที่เอาใจใส่ดูแล เป็นกันเอง สนุกสนาน การให้ข้อมูลในเส้นทาง เพื่อให้ทุกท่าน มีความสุขตลอดการเดินทางในวันพักผ่อนของท่าน
 
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 
      สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง โปรแกรมการเดินทาง เรามีทีมงานที่มีความ ชำนาญในการให้บริการอย่างมืออาชีพ
 
   
   
 
 
         
         
         
  Golden Seven Stars Tour Co. Ltd.
51 Soi Rattanathibeth 28 Yak 2
Tambon Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000
Thailand
  Tel. +66-2965-8844 to 6
Fax +66-2965-8847
Email: info@g7stars.com
 
         
         
     
 
             
 
 
 
 
Cialis 20mg Online Kopen Cialis Original Ohne Rezept Cialis Generika 20mg Cialis Generika 5mg Original Levitra 20mg Rezeptfrei Levitra Original 20mg Levitra 20mg Preis Levitra Generika Levitra Generika 20mg Priligy Generika Dapoxetine Kaufen Priligy Generika Kaufen Kamagra Oral Gel 100mg Kamagra 100mg Bestellen Kamagra 100mg Kaufen Super Kamagra Wirkungsdauer Super Kamagra Online Super Kamagra Kaufen Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika Wirkung