South Korea

Monday, Jun 24, 2019| Tags: Travel, Aboard

นำท่านออกเดินทางไปยัง ซอลลาบุกโด เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบได้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ทำเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังเป็นต้นกำเนิดหลายสิ่งหลายอย่างในเกาหลี ทั้งสถานที่ประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ แถมผู้คมมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ต้องรีบเร่งเหมือนจังหวัดอื่นๆ เรียกว่าเป็นเมือง Slow City ที่ผู้คนใช้ชีวิตในแบบ Slow Life ชิคๆ คูลๆ


Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea

Golden Seven Stars Tour Co., Ltd

51 Soi Rattanathibeth 28 Yak 2, Bangkrasor,
Muang, Nonthaburi, Thailand 11000

Tel. +66(2)-965-8844-6 Fax. +66(0)-2965-8847

    Follow us