Moscow Saint Pertersberg

Monday, Jun 24, 2019| Tags: Travel, Aboard

เยี่ยมชมความงดงามของพระราชวังเครมลิม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1147 โดยมกุฏราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โคลโกรูกี อดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ปัจจุบันพระราชวังเครมลิมเป็นพิพิธภัณฑ์และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังจองอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นมากมาย


moscow moscow moscow moscow moscow moscow moscow moscow moscow moscow moscow moscow moscow moscow moscow moscow

Golden Seven Stars Tour Co., Ltd

51 Soi Rattanathibeth 28 Yak 2, Bangkrasor,
Muang, Nonthaburi, Thailand 11000

Tel. +66(2)-965-8844-6 Fax. +66(0)-2965-8847

    Follow us